تعداد مشاهده مقاله 51546
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31996
تعداد مقالات ارسال شده 660
تعداد مقالات رد شده 334
تعداد مقالات پذیرفته شده 259
درصد پذیرش 39%

دسترسی به فایل کامل مقاله کاملا رایگان می باشد. 

 

نشریه روانشناسی ورزش پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

خواهشمند است جهت پیگیری مقالات خود فقط از طریق ایمیل ارتباط برقرار کنید. به تماس تلفنی

پاسخ داده نخواهد شد. نویسندگان محترم، قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نموده

و موارد مندرج در آن را رعایت فرمایند. مقاله خود را در فایل فرمت نشریه بازنویسی کرده و ارسال

بفرمایید.

 

« دریافت قالب فرمت نشریه  »

 

کد اخلاق برای چاپ مقالات پژوهشی در نشریه روانشناسی ورزش الزامی است.  نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله "کد اخلاق" را ارائه نمایند.

بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.

 

« مقالاتی که در فرمت نشریه نبوده و یا موارد موجود در راهنمای نویسندگان را رعایت نکرده باشند

در فرآیند ارزیابی قرار نخواهند گرفت. »

 

  • این فصلنامه با انجمن علمی رفتارحرکتی- روانشناسی ورزش ،تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.
  • بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی بر اساس دستورالعمل نشریه تا آغاز فرآیند داوری حداکثر یک هفته کاری می باشد. 
  •  ارسال فایل تکمیل شده مشخصات نویسندگان، تعهدنامه و تعارض منافع الزامی است.

 

  •  به اطلاع کلیه داوران و نویسندگان می‌رساند در صورت اشکال در دسترسی به سامانه و مراحل ارسال مقاله خواهشمند است مرورگر خود را تغییر و دوباره امتحان کنید.

 

قابل توجه نویسندگان محترم:

هزینه داوری و چاپ مقاله از بهار 1399 مبلغ 4۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. 

هزینه بررسی اولیه: 1۰۰.۰۰۰ تومان. ( شامل کلیه مقالات پذیرفته شده و پذیرفته نشده)

هزینه پذیرش نهایی: 3۰۰.۰۰۰ تومان (هزینه صفحه آرایی و ویراستاری)

هزینه داوری سریع: 4۰۰.۰۰۰ تومان

 

شماره جاری: دوره 1401، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-180 

نیمرخ‌ شایستگی حرکتی و لذت از فعالیت‌بدنی در دوره کودکی

10.29252/mbsp.2021.210572.0

حسام رمضان زاده؛ بیتا عرب نرمی؛ فاطمه خلیلیان؛ الهه بندلی


ابر واژگان