آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 718
تعداد پذیرش 280
تعداد عدم پذیرش 364

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 21488
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1540
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 34 روز
درصد پذیرش 39 %