اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 490
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 269

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 14897
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 939
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 592 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 420 روز
درصد پذیرش 30 %