با توجه به حجم بالای مقالات دریافتی، امکان پیگیری تلفنی مقالات نیست و نگارندگان فقط از طریق سامانه و یا پست الکترونیک نشریه می توانند با مسئول نشریه ارتباط برقرار نمایند.

Email:jmbsp.sbu.ac.ir@gmail.com

آدرس پستی

تهران- اوین- دانشگاه شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش- دفتر نشریه 

تماس اصلی

علیرضا فارسی

سردبیر

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

تلفن ثابت: 29905838

فاکس: 22431953

ایمیل: jmbsp.sbu.ac.ir@gmail.com

 

 


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image