احتراما به اطلاع می رساند که جهت کمک به نویسندگانی که نیاز به داوری سریع مقالات دارند، امکانی فراهم شده که با داوری سریع (حداکثر دو روز)، نتیجه داوری اولیه مقاله مشخص می گردد.

1) قبل از پرداخت هزینه،  با نشریه جهت داوری سریع هماهنگی به عمل آید. ابتدا مقاله را بر اساس فرمت نشریه در سایت ثبت کنید و سپس کد مقاله را به ایمیل 

jmbsp.sbu.ac.ir@gmail.com ارسال کنید. و در عنوان ایمیل " درخواست داوری سریع" نوشته شود. 

2) هزینه داوری سریع مقاله 400.000 تومان می باشد که می بایست پس از تایید مقاله توسط سردبیر و دریافت ایمیل پرداخت، فیش واریزی در سایت نشریه ثبت گردد.

خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد. 

 

برای دسترسی به  راهنمای_نویسندگان و فرمت نشریه  بر روی نام آنها کلیک کنید.