مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با رشد روانی - اجتماعی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 0-0

پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ امیر شمس؛ هادی زاهدی؛ صالح رفیعی


رابطه هوش‌هیجانی و روش‌‌های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 0-0

محدثه توکلی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی


مقایسه روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی

دوره 3، شماره 1، آبان 1390، صفحه 0-0

رحیم رمضان‌ی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ اعظم فضلی درزی؛ زهرا تصدقی


تأثیر تمرین نوروفیدبک برعملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 5، شماره 1، آبان 1392، صفحه 0-0

مریم صالحی؛ حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری


بررسی توان مقابله با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران حرفه‌ای باتوجه به سطح مسابقات

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 0-0

حسین پیرانی؛ ایرج احمدی؛ مهدی روستایی؛ فرشته گلستانه؛ قدسیه سنگتراش


تاثیر برنامه ادراکی-حرکتی منتخب بر بهره ادراکی-بینایی در کودکان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 0-0

ایوب صباغی؛ علی حیرانی؛ بهرام یوسفی


رابطه تاب‌آوری و خودکارآمدی با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-10

پگاه سهام؛ محمد علی اصلانخانی؛ مهوش نوربخش


مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران نخبه رشته‌های راکتی و غیر راکتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-12

جواد فولادیان؛ بی بی اعظم میری نژاد؛ سیما ایوبی


مقایسه تاب‌آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران غیرحرفه‌ای مرد ورزش‌های برخوردی وغیر برخوردی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-8

10.29252/mbsp.3.1.1

زهرا نیکنام؛ مجید چهارده چیریک؛ فرشاد ابراهیمی؛ علی عسگری


تاثیر بازی در آب کودکان دارای اختلال اوتیسم بر استرس مادران آنها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-11

10.29252/mbsp.5.1.1

نیلوفرالسادات هاشمی؛ الهام عظیم زاده؛ عبدالله قاسمی


تاثیر ورزش هوازی بر اجرای تکلیف دوگانه و کارکرد اجرایی در میان بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

10.29252/mbsp.2021.209916.0

راضیه خانمحمدی؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ داود حومنیان؛ داریوش خواجوی


نیم‌رُخ شایستگی حرکتی و لذت از فعالیت‌بدنی در دوره کودکی

دوره 1401، شماره 2، آبان 1401، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210572.0

حسام رمضان زاده؛ بیتا عرب نرمی؛ فاطمه خلیلیان؛ الهه بندلی


مقایسه قابلیت‌های بدنی (خودتوصیفی و عینی) و نگرش تغذیه‌ای در زنان فعال و غیرفعال

دوره 1402، شماره 2، تیر 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2022.209406.0

سید حجت زمانی ثانی؛ مهسا سلیمانی؛ زهرا فتحی رضائی


تاثیر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر تاب آوری و کنترل خشم دانشجویان دختر ورزشکار

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210420.0

فاطمه میر؛ مریم عبدالشاهی؛ پروانه شمسی پور دهکردی


تأثیر تمرینات توپی بر توانایی ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی کودکان دارای اختلال‌های طیف اتیسم با کارکرد بالا

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 67-73

غلام حسین ناظم زادگان؛ اقدس بابادی؛ زینب زینلی؛ خلیل کاکاوندی