اثربخشی تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای جریان متناوب بر بازداری پاسخ و توجه مداوم ورزشکاران بیش‌فعال/نقص‌توجه

فرشته عموزاده؛ علیرضا بهرامی؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده؛ مهدی رحیم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.48308/mbsp.2023.229379.1172

تاثیر آینه درمانی مبتنی بر یادگیری حرکتی (mMT) بر کارکردهای دستی کودکان دچار فلج مغزی نیمه بدن (یک کارآزمایی بالینی دوسو کور)

فاطمه محمدیان؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ ابراهیم صادقی دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.48308/mbsp.2024.233353.1232