نویسنده = �������������� ��������������
اثر رنگ‌های اصلی بر ادراک عمق ورزشکاران

دوره 3، شماره 1، آبان 1390

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ محسن قطبی


مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان پسر

دوره 3، شماره 1، آبان 1390

بهزاد بهزادنیا؛ مهدی کشتی دار؛ حسن محمدزاده؛ سعید ایل‌بیگی


تأثیر اعتماد به نفس و انگیزش درونی بازیکنان، و انسجام و کارآمدی تیمی بر عملکرد تیم های والیبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

میثاق حسینی کشتان؛ رحیم رمضان نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد ریحانی؛ کاظم دانش ثانی


انتظارات ورزشکاران نخبه از روانشناسی ورزش و موانع ورود روانشناسان ورزشیبه تیم های ورزشی در ایران

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

محمد خبیری؛ امیرحسین معماری؛ سیداحمد قاضی عسگر؛ توحید سیف برقی؛ رامین کردی؛ محمد اربابی


ارتباط بین شایستگی حرکتی درک شده و شایستگی حرکتی واقعیدر کودکان پایه دوم تا چهارم ابتدایی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

مجید اسماعیل زاده؛ مهشید زارع زاده؛ علی رضا صابری کاخک؛ مرتضی همایون نیا


مقایسه اثر یک دوره فعالیت بیشینه و زیر بیشینه بر ادراک عمقدانش آموزان 12 تا 15 ساله شهرستان ری

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ محسن قطبی؛ حسام رمضان‌زاده


مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با رشد روانی - اجتماعی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 0-0

پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ امیر شمس؛ هادی زاهدی؛ صالح رفیعی


تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیرفعال

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

محمدرضا دوستان؛ مهدی صیفوریان؛ محمد علی اصلانخانی؛ خسرو ابراهیم


جهت و میزان خطا در انتقال دوسویه مهارت پرتاب دارت

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

صالح رفیعی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی


مقایسه تمایلات پرخاشگری ورزشی دختران و پسران نوجوان بسکتبالیست

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

لیلا ضامنی؛ احمد فرخی؛ سیده زلیخا هاشمی چاشمی


رابطه بین هوش هیجانی، انسجام گروهی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی


رابطه هوش‌هیجانی و روش‌‌های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 0-0

محدثه توکلی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی


تاثیر اضطراب قابل پیش‌بینی بر میزان نوسان بدن در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389

شهین جلالی؛ مینو دخت ملکیان؛ فرهاد طباطبائی قمشه؛ امیرسالار جعفرپیشه


رابطه خودکارآمدی و عزت نفس با رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های گروهی و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389

امیر شمس؛ محمد علی اصلانخانی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم