اثربخشی تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای جریان متناوب بر بازداری پاسخ و توجه مداوم ورزشکاران بیش‌فعال/نقص‌توجه

فرشته عموزاده؛ علیرضا بهرامی؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده؛ مهدی رحیم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.48308/mbsp.2023.229379.1172