تاثیر آینه درمانی مبتنی بر یادگیری حرکتی (mMT) بر کارکردهای دستی کودکان دچار فلج مغزی نیمه بدن (یک کارآزمایی بالینی دوسو کور)

فاطمه محمدیان؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ ابراهیم صادقی دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.48308/mbsp.2024.233353.1232

مقایسه اثر خستگی عضلانی حاصل از انقباضات عضلانی زیربیشینه و بیشینه بر تغییرات همکوشی عضلانی و کنترل قامت: با توجه به تکنیک درون‌یابی تکانه

زینب حاتمی بهمن بگلو؛ علیرضا فارسی؛ حمیدالله حسنلویی؛ مارکوس تیلپ

دوره 13، شماره 1، تیر 1400، صفحه 161-178

10.52547/mbsp.6.1.161