دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر تاب آوری و کنترل خشم دانشجویان دختر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.210420.0

فاطمه میر؛ مریم عبدالشاهی؛ پروانه شمسی پور دهکردی


پیش بینی اضطراب اجتماعی براساس برخی از شاخص های ترکیب بدن (BMI,WHR) و تصویر بدنی در دانش اموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه چهار شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.29252/mbsp.2022.224621.1070

عباس حبیب زاده؛ مهدی فهیمی؛ زهرا اکبری بنی


"مدل روابط ساختاری رفتار‌کنترلی‌مربی، استحکام ذهنی و پیشرفت ورزشی در بانوان کاراته‌کا".

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.209786.0

بهناز ارباب؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ صادق نصری؛ اسماعیل نصیری


ارتباط محیط پرورش استعداد و استحکام ذهنی در نوجوانان فوتبالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.29252/mbsp.2021.220602.1007

سید محمدرضا موسوی؛ رسول عابدان زاده؛ وحید درویشی


تأثیر فضای انگیزشی تکلیف گرا وخود گرای ورزشی بر خود پنداره بدنی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.29252/mbsp.2021.223431.1048

رضا صابونچی؛ مجید خلیلی؛ محمد نیکروان؛ نجف آقایی


ارائه مدل پارادایمی توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2021.223820.1056

تینا سلطان احمدی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1400

10.29252/mbsp.2021.210406.0

مجید عرب؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد


تاثیر آموزش مجازی مهارت‌های روانشناختی (روش سینکلیر و سینکلیر) بر دقت پاس بسکتبالیست-‏های نیمه حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.29252/mbsp.2022.222066.1034

جلال محمدی؛ حسن غرایاق زندی؛ داود حومینیان


تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.29252/mbsp.2022.224010.1059

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی محمدی نژاد؛ عباس بهرام؛ مهدی جباری نوقابی؛ مجید قشونی


تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

مهدی شهبازی؛ مریم خادمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ امیر شمس


تاثیر فاصله دهی و فراشناخت بر یادگیری مهارت پاس بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2022.224254.1061

سیما رحمانی بلداجی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی


اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم اضطراب، افسردگی وانعطاف پذیری شناختی در جوانان با ناهنجاری سر به جلو و شانه گرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.224178.1060

علی زارعی بید سرخی؛ یونس پرنیان؛ احمد روشن بختی؛ عین اله سکینه پور


بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی تیپ شخصیتی افراد بر یادگیری مهارت‌های سرویس بلند و کوتاه بدمینتون به روش‌های مسدود و تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.225023.1074

محمد تقی اقدسی؛ فاطمه اقدم؛ زهره خلیل پور


روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تمرین ذهنی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.225047.1075

ال آی جانعمو برنج آباد؛ امیر شمس؛ امیر دانا


تأثیر تمرینات و بازی‌های انفرادی، گروهی و مشارکتی بر خودکارآمدی و تبحر حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.102171

نازنین بخت پور؛ محمود شیخ؛ علیرضا فارسی؛ فضل الله باقرزاده


مقایسه قابلیت‌های بدنی (خودتوصیفی و عینی) و نگرش تغذیه‌ای در زنان فعال و غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.209406.0

سید حجت زمانی ثانی؛ مهسا سلیمانی؛ زهرا فتحی رضائی


تأثیر خودالگودهی، الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری مهارت پات گلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.209639.0

رامین اشرف؛ بهروز عبدلی؛ رضا خسروآبادی؛ علیرضا فارسی


اثربخشی یک دوره ماساژ و موسیقی بر اضطراب رقابتی قایق‌رانان نخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2021.209584.0

بهنام ملکی؛ حسین صمدی؛ شهرام علم؛ صادق عبدالعلی پور


تأثیر آموزش بازی برای درک و خطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان در فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.222973.1043

مریم داودی؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام


آسیب‌های رفتارهای ضد شهروندی سازمانی بر هیئت‌های ورزشی بر اساس سندروم سیب لکه-دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.224397.1066

محسن طیبی؛ میرحسن سیدعامری


تأثیر بازخورد مثبت انگیزشی-قیاسی با شرایط کلیشه و عدم کلیشه بر انگیزش مشارکت در فعالیت بدنی و خودکارآمدی دختران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.29252/mbsp.2022.224376.1065

تیام مهاجری؛ شهاب پروین پور؛ زهرا انتظاری؛ مرضیه بلالی


تاثیر تحریک مستقیم فراجمجمه ای (tDCs) در شرایط خستگی عضلانی و ذهنی بر حس وضعیت مفصل زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.29252/mbsp.2022.225592.1100

آرزو طحان؛ علیرضا فارسی


پیش بینی هدفگرایی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس جوانگیزشی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.223853.1057

علی شفیع زاده؛ جلال خدامی؛ محمدرضا مرادی


بررسی میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی انگیزش شرط بندی فوتبال بر اساس نگرش و تکانشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.225271.1081

مهدی صیفوریان؛ کیوان شعبانی مقدم؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل فراهانی


تأثیر محیط تمرینی رقابتی و غیر رقابتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دختران نوجوان با اضطراب صفتی بالا و پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.225815.1091

فاطمه ولایتی؛ مهدی رافعی؛ احمدرضا موحدی


ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‎های روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.222278.1037

ولی ا.. کاشانی؛ بهروز گل محمدی


تأثیر تمرین های ترکیبی بر خودگفتاری انگیزشی و تکانشگری تکواندوکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.223237.1092

حمیده محمدی؛ امین عظیم خانی؛ عطاء طهرانچی


اثر کانون توجه بر مهارت تیراندازان مبتدی و ماهر مرکز آموزشی مالک اشتر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.225427.1087

سجاد نعمتی؛ علیرضا بهرامی؛ محمد سلیمانی راد


بهینه سازی یادگیری حرکتی دختران نوجوان از طریق حمایت خودمختاری، امیدواری تقویت شده و توجه بیرونی: آزمون نظریه یادگیری حرکتی بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.29252/mbsp.2022.227052.1113

فاطمه ولایتی؛ سید محمدرضا موسوی؛ عادله احمدی نژاد؛ رسول عابدان زاده


پیش‌بینی انگیزش شرکت در ورزش دانش‌آموزان دختر بر اساس ارتباط چند بعدی خود با بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.29252/mbsp.2022.223180.1045

مریم عبدالشاهی؛ ثریا فرهمند؛ فاطمه میر


رابطه ذهن‌آگاهی با اضطراب بدنی اجتماعی در بانوان؛ نقش واسطه‌ای انگیزه مشارکت ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1401

10.29252/mbsp.2022.225658.1088

سیمین حلبیان؛ سید رضا حسینی نیا


اثربخشی تمرینات ذهن آگاهی بر نظریه ذهن در دختران شطرنج باز نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.227058.1114

مهدی اصغری؛ رقیه کیانی؛ مهسا قهرمانی


تاثیر بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان 5 تا 8 سال در پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.226686.1107

احمد علیمردانی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری


تاثیر دو روش الگو دهی ماهر و در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری تبحر حرکتی با تاکید بر مهارت های پایه ژیمناستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.226864.1111

مهناز حسینی کیا؛ فرزانه باقری اصل


تأثیر روتین‌ها‌ی ذهنی- حرکتی پیش از اجرا بر یادگیری مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.227422.1120

ژاله مندمی؛ جلیل مرادی؛ علیرضا بهرامی


ارتباط سخت‌کوشی، نشخوار خشم و تاب‌آوری با سلامت روانی تیروکمان کاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.29252/mbsp.2022.227732.1135

مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا فتحی رضایی؛ محمد مجیدی


اثر توانمندی منش بر خودکارآمدی مدیران ورزشی با نقش میانجی مسئولیت پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.29252/mbsp.2021.210482.0

طاهر ویسی؛ سیروس احمدی؛ کیوان ملانوروزی؛ محمداسماعیل ابراهیمی


تأثیر رویکردهای آموزش قیودمحور و حس بازی بر جستجوی بینایی کودکان دختر 11-10 ساله: در قالب بازی‌های بومی-محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.29252/mbsp.2022.227613.1126

مینا کشاورز؛ حسن محمدزاده


اثر فاصله پرتاب، خستگی ذهنی و خستگی عضلانی بر دقت پرتاب و زمان حرکت در مهارت پرتاب دارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.29252/mbsp.2022.229308.1170

نجمه پرهیزمیمندی؛ علیرضا فارسی؛ محمدعلی سنجری


تاثیر یک دوره مداخلات بازخورد زیستی بر مهارت های روانشناختی افرد نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.29252/mbsp.2022.228965.1168

نازین به آیین؛ علیرضا فارسی؛ الیزابت فرانز؛ ماریوس لیپوفسکی


نقش سرمایة روان‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی بر عملکرد ورزشکاران نخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

10.29252/mbsp.2022.227708.1133

زهرا سادات مشیر استخاره؛ علی اصغر دورودیان


ارتباط ساختاری بین استقامت قلبی- تنفسی و سرعت با دقت تصمیم‌گیری داوران فوتسال با میانجیگری سرسختی‌ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.225277.1082

نسیم پیله ور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ مرضیه بلالی؛ بهنام ملکی


اثربخشی تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای جریان متناوب بر بازداری پاسخ و توجه مداوم ورزشکاران بیش‌فعال/نقص‌توجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.29252/mbsp.2023.229379.1172

فرشته عموزاده؛ علیرضا بهرامی؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده؛ مهدی رحیم زاده


تأثیر یادگیری مشاهده‌ای بر الگوی جستجوی بینایی و عملکرد در پرتاب آزاد بسکتبال افراد مبتدی: بررسی نقش هدایت خیرگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.29252/mbsp.2023.230805.1184

علیرضا فارسی؛ علی نصری


بررسی سطوح متفاوت دشواری تکلیف کنترل اجرایی بر توجه درون‌زا، برون‌زا و حافظه بصری سازگار و ناسازگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.29252/mbsp.2023.229795.1178

محیا محمدتقی؛ مهین عقدایی؛ علیرضا فارسی