کلیدواژه‌ها = ورزشکار
مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران و غیرورزشکاران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 37-48

جواد فولادیان؛ سیما ایوبی؛ بی بی اعظم میری نژاد


اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش ویژگی های نشانگان ایمپاستر در ورزشکاران

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 11-18

عادله زهتاب نجفی؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ حمیدرضا طاهری


بررسی میزان زمان واکنش انتخابی در مقابل محرک های شنیداری در رنگ های مختلف

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

قاسم بابایی زارچ؛ احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ سعید سهیلی پور؛ محمود شیخ


تاثیر اضطراب قابل پیش‌بینی بر میزان نوسان بدن در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389

شهین جلالی؛ مینو دخت ملکیان؛ فرهاد طباطبائی قمشه؛ امیرسالار جعفرپیشه