نویسنده = شهزاد طهماسبی بروجنی
تأثیر خستگی ذهنی و جسمی بر فعالیت مغزی حین تصمیم‌گیری خلاقانه فوتبالیست‌های ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.29252/mbsp.2023.231173.1195

راضیه هژبرنیا؛ مهدی شهبازی؛ الهه عرب عامری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی مطیع نصرآبادی


تاثیر بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان 5 تا 8 سال در پاندمی کرونا

دوره 1402، شماره 2، تیر 1402

10.29252/mbsp.2022.226686.1107

احمد علیمردانی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری


تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

دوره 1403، شماره 1، خرداد 1402

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

مهدی شهبازی؛ مریم خادمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ امیر شمس


تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210406.0

مجید عرب؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد


تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر یادگیری کنترل قامت در پسران 9 تا 12 ساله

دوره 3، شماره 2، آبان 1397، صفحه 57-68

10.29252/mbsp.3.2.57

نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر کنترل قامت تکلیف فراقامتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-54

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی