نویسنده = مهدی شهبازی
تأثیر خستگی ذهنی و جسمی بر فعالیت مغزی حین تصمیم‌گیری خلاقانه فوتبالیست‌های ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.29252/mbsp.2023.231173.1195

راضیه هژبرنیا؛ مهدی شهبازی؛ الهه عرب عامری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی مطیع نصرآبادی


تاثیر بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان 5 تا 8 سال در پاندمی کرونا

دوره 1402، شماره 2، تیر 1402

10.29252/mbsp.2022.226686.1107

احمد علیمردانی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری


تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

دوره 1403، شماره 1، خرداد 1402

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

مهدی شهبازی؛ مریم خادمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ امیر شمس


تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210406.0

مجید عرب؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد


مقاله مروری: بررسی نقش تصمیم‌گیری در عملکرد ورزشی

دوره 1400، شماره 2، مهر 1400، صفحه 45-72

10.52547/mbsp.6.2.45

مهدی شهبازی؛ راضیه هژبرنیا


تاثیر واقعیت مجازی (قید عملکردی و ساختاری) و تمرین واقعی بر خودکارآمدی پرتاب دارت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-57

10.29252/mbsp.4.1.39

سید احمد موسوی؛ شهبازی مهدی؛ الهه عرب عامری؛ الهام شیرزاد عراقی