کلیدواژه‌ها = یادگیری حرکتی
تأثیر خودالگودهی، الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری مهارت پات گلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.209639.0

رامین اشرف؛ بهروز عبدلی؛ رضا خسروآبادی؛ علیرضا فارسی


تأثیر روتین‌ها‌ی ذهنی- حرکتی پیش از اجرا بر یادگیری مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.227422.1120

ژاله مندمی؛ جلیل مرادی؛ علیرضا بهرامی


تاثیر انتظار برای آموزش بر کارکردهای اجرایی و یادگیری مهارت ضربه پات گلف

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-44

10.29252/mbsp.2021.210011.0

محمد صالحی؛ اسماعیل صائمی؛ محمدرضا دوستان


اثرات خود گفتاری آموزشی و هدف گزینی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

ابراهیم نوروزی سید حسنی؛ علی حیرانی؛ شهاب بهرامی