کلیدواژه‌ها = عملکرد ورزشی
نقش سرمایة روان‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی بر عملکرد ورزشکاران نخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

10.29252/mbsp.2022.227708.1133

زهرا سادات مشیر استخاره؛ علی اصغر دورودیان


بررسی نقش حضور تماشاگران و اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران با رویکرد فراتحلیل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-65

10.29252/mbsp.5.1.47

الناز صادقی دیزج؛ جعفر برقی مقدم؛ فریبا عسکریان