کلیدواژه‌ها = تعادل
تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

دوره 1403، شماره 1، خرداد 1402

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

مهدی شهبازی؛ مریم خادمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ امیر شمس


تاثیر تمرینات حرکتی و شناختی بر عملکرد حرکتی و توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 1401، شماره 2، آبان 1401، صفحه 36-21

10.29252/mbsp.2021.209360.0

فائزه کمالی نژاد؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی عزآبادی


تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیرفعال

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

محمدرضا دوستان؛ مهدی صیفوریان؛ محمد علی اصلانخانی؛ خسرو ابراهیم