تاثیر آینه درمانی مبتنی بر یادگیری حرکتی (mMT) بر کارکردهای دستی کودکان دچار فلج مغزی نیمه بدن (یک کارآزمایی بالینی دوسو کور)

فاطمه محمدیان؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ ابراهیم صادقی دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.48308/mbsp.2024.233353.1232