کلیدواژه‌ها = اکتساب
تأثیر محیط تمرینی رقابتی و غیر رقابتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دختران نوجوان با اضطراب صفتی بالا و پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.225815.1091

فاطمه ولایتی؛ مهدی رافعی؛ احمدرضا موحدی


بهینه سازی یادگیری حرکتی دختران نوجوان از طریق حمایت خودمختاری، امیدواری تقویت شده و توجه بیرونی: آزمون نظریه یادگیری حرکتی بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.29252/mbsp.2022.227052.1113

فاطمه ولایتی؛ سید محمدرضا موسوی؛ عادله احمدی نژاد؛ رسول عابدان زاده


تاثیر تمرینات بینایی و مهارتی بر یادگیری ضربه فورهند تنیس روی میز

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ فهیمه بصیری