کلیدواژه‌ها = اضطراب رقابتی
بررسی نقش حضور تماشاگران و اضطراب رقابتی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران با رویکرد فراتحلیل

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-65

10.29252/mbsp.5.1.47

الناز صادقی دیزج؛ جعفر برقی مقدم؛ فریبا عسکریان


بررسی توان مقابله با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران حرفه‌ای باتوجه به سطح مسابقات

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 0-0

حسین پیرانی؛ ایرج احمدی؛ مهدی روستایی؛ فرشته گلستانه؛ قدسیه سنگتراش


رابطه بین سرسختی ذهنی و اضطراب رقابتی واترپلویست‎های نخبه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 889-896

مهدی قاسمی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ احمد فرخی