کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
رابطه بین هوش هیجانی، انسجام گروهی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی