نویسنده = سید حجت زمانی ثانی
مقایسه قابلیت‌های بدنی (خودتوصیفی و عینی) و نگرش تغذیه‌ای در زنان فعال و غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.209406.0

سید حجت زمانی ثانی؛ مهسا سلیمانی؛ زهرا فتحی رضائی


کارایی جمعی و هوش هیجانی در ورزشکاران سالم و ورزشکاران دارای معلولیت

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 87-100

10.52547/mbsp.5.2.87

زهرا فتحی رضائی؛ الهه یوسفی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ مهدیه محمدی


تأثیرتعاملی سبک‌های یادگیری با کانون توجه در یادگیری یک مهارت حرکتی مجرد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 85-98

10.29252/mbsp.3.1.85

محمد تقی اقدسی؛ دکتر سید حجت زمانی ثانی؛ سمیرا مافی اصل