کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
ارتباط سخت‌کوشی، نشخوار خشم و تاب‌آوری با سلامت روانی تیروکمان کاران

دوره 1403، شماره 1، خرداد 1402

10.29252/mbsp.2022.227732.1135

مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا فتحی رضایی؛ محمد مجیدی


تاثیر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر تاب آوری و کنترل خشم دانشجویان دختر ورزشکار

دوره 1402، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2021.210420.0

فاطمه میر؛ مریم عبدالشاهی؛ پروانه شمسی پور دهکردی


رابطه هوش معنوی و تاب‌آوری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان

دوره 5، شماره 1، آبان 1392

حسین بهروزی؛ مهشید زارع زاده؛ علیرضا صابری کاخکی