کلیدواژه‌ها = فوتبال
ارتباط محیط پرورش استعداد و استحکام ذهنی در نوجوانان فوتبالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.29252/mbsp.2021.220602.1007

سید محمدرضا موسوی؛ رسول عابدان زاده؛ وحید درویشی