کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم اضطراب، افسردگی وانعطاف پذیری شناختی در جوانان با ناهنجاری سر به جلو و شانه گرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.224178.1060

علی زارعی بید سرخی؛ یونس پرنیان؛ احمد روشن بختی؛ عین اله سکینه پور


اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

عادله زهتاب نجفی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ سیده افروز موسوی؛ صفورا سالمی