کلیدواژه‌ها = والیبال
تأثیر روتین‌ها‌ی ذهنی- حرکتی پیش از اجرا بر یادگیری مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.227422.1120

ژاله مندمی؛ جلیل مرادی؛ علیرضا بهرامی