کلیدواژه‌ها = آموزش
اثر کانون توجه بر مهارت تیراندازان مبتدی و ماهر مرکز آموزشی مالک اشتر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.225427.1087

سجاد نعمتی؛ علیرضا بهرامی؛ محمد سلیمانی راد


طراحی مدل انعطاف پذیری شناختی از طریق مشارکت ورزشی

دوره 1401، شماره 2، آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.210328.0

سحر محمودی؛ جواد کریمی؛ علی حیرانی