کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی3
اثر توانمندی منش بر خودکارآمدی مدیران ورزشی با نقش میانجی مسئولیت پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.29252/mbsp.2021.210482.0

طاهر ویسی؛ سیروس احمدی؛ کیوان ملانوروزی؛ محمداسماعیل ابراهیمی