کلیدواژه‌ها = اختلال هماهنگی رشدی
تأثیر تمرینات و بازی‌های انفرادی، گروهی و مشارکتی بر خودکارآمدی و تبحر حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.102171

نازنین بخت پور؛ محمود شیخ؛ علیرضا فارسی؛ فضل الله باقرزاده


تأثیر بازیهای منتخب بر بهبود و ماندگاری حافظه کاری و خودپنداره ی‌ کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 93-106

10.29252/mbsp.2021.223451.1049

نرگس قادری؛ محمد علی اصلانخانی؛ احسان زارعیان؛ ژاله باقرلی


تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر کارکردهای حسی حرکتی در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391

فهیمه سلیمانی درچه؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی