کلیدواژه‌ها = مهارت‌های روانشناختی
تاثیر آموزش مجازی مهارت‌های روانشناختی (روش سینکلیر و سینکلیر) بر دقت پاس بسکتبالیست-‏های نیمه حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.29252/mbsp.2022.222066.1034

جلال محمدی؛ حسن غرایاق زندی؛ داود حومینیان


تاثیر یک دوره مداخلات بازخورد زیستی بر مهارت های روانشناختی افرد نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.29252/mbsp.2022.228965.1168

نازین به آیین؛ علیرضا فارسی؛ الیزابت فرانز؛ ماریوس لیپوفسکی