نویسنده = عباس بهرام
تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.29252/mbsp.2022.224010.1059

محمد مرادی نورآبادی؛ مهدی محمدی نژاد؛ عباس بهرام؛ مهدی جباری نوقابی؛ مجید قشونی


تأثیر آموزش بازی برای درک و خطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان در فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.222973.1043

مریم داودی؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام


تاثیر ترکیبی رویکرد آموزش افتراقی و دستورالعمل‌های توجهی بر خلاقیت حرکتی

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-132

10.29252/mbsp.2021.221453.1021

سارا افتاده؛ عباس بهرام؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری