کلیدواژه‌ها = واژه 3-ردیابی چشم
تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1400

10.29252/mbsp.2021.210406.0

مجید عرب؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد