کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تأثیر بازخورد مثبت انگیزشی-قیاسی با شرایط کلیشه و عدم کلیشه بر انگیزش مشارکت در فعالیت بدنی و خودکارآمدی دختران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.29252/mbsp.2022.224376.1065

تیام مهاجری؛ شهاب پروین پور؛ زهرا انتظاری؛ مرضیه بلالی


تاثیر واقعیت مجازی (قید عملکردی و ساختاری) و تمرین واقعی بر خودکارآمدی پرتاب دارت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-57

10.29252/mbsp.4.1.39

سید احمد موسوی؛ شهبازی مهدی؛ الهه عرب عامری؛ الهام شیرزاد عراقی


رابطه خودکارآمدی و عزت نفس با رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های گروهی و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389

امیر شمس؛ محمد علی اصلانخانی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم