نویسنده = ���������� ��������
تاثیر جهت‌دهی توجه بصری از طریق نقاط نورانی بر رفتار خیرگی و دقت پاسخ: بررسی دیدگاه اکتشافی ساده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.29252/mbsp.2023.231634.1204

مریم ُسلطانی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مریم خلجی


تاثیر بارشناختی بالا و پایین به همراه تمرین تصمیمی بر اکتساب مهارت‌های ادراکی حرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.29252/mbsp.2023.231875.1205

رعنا هاشمی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مریم خلجی