نویسنده = ������������������ ������������
تاثیر یک دوره مداخلات بازخورد زیستی بر مهارت های روانشناختی افرد نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.29252/mbsp.2022.228965.1168

نازین به آیین؛ علیرضا فارسی؛ الیزابت فرانز؛ ماریوس لیپوفسکی