نویسنده = ������������ ��������������
اثر فاصله پرتاب، خستگی ذهنی و خستگی عضلانی بر دقت پرتاب و زمان حرکت در مهارت پرتاب دارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.29252/mbsp.2022.229308.1170

نجمه پرهیزمیمندی؛ علیرضا فارسی؛ محمدعلی سنجری