نویسنده = ���������� ���������� ����������
بهینه سازی یادگیری حرکتی دختران نوجوان از طریق حمایت خودمختاری، امیدواری تقویت شده و توجه بیرونی: آزمون نظریه یادگیری حرکتی بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.29252/mbsp.2022.227052.1113

فاطمه ولایتی؛ سید محمدرضا موسوی؛ عادله احمدی نژاد؛ رسول عابدان زاده