نویسنده = ���������� ��������
روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تمرین ذهنی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.225047.1075

ال آی جانعمو برنج آباد؛ امیر شمس؛ امیر دانا