نویسنده = ������������ ��������
اثربخشی تمرینات ذهن آگاهی بر نظریه ذهن در دختران شطرنج باز نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.227058.1114

مهدی اصغری؛ رقیه کیانی؛ مهسا قهرمانی