نویسنده = �������������� ��������
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم اضطراب، افسردگی وانعطاف پذیری شناختی در جوانان با ناهنجاری سر به جلو و شانه گرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.224178.1060

علی زارعی بید سرخی؛ یونس پرنیان؛ احمد روشن بختی؛ عین اله سکینه پور