نویسنده = ������������ ��������������
پیش بینی هدفگرایی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس جوانگیزشی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.223853.1057

علی شفیع زاده؛ جلال خدامی؛ محمدرضا مرادی