نویسنده = ������������ ��������
ارائه مدل پارادایمی توسعة روان‌شناسی سیاسی در ورزش حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2021.223820.1056

تینا سلطان احمدی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه