نویسنده = �������������� ��������
پیش‌بینی انگیزش شرکت در ورزش دانش‌آموزان دختر بر اساس ارتباط چند بعدی خود با بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.29252/mbsp.2022.223180.1045

مریم عبدالشاهی؛ ثریا فرهمند؛ فاطمه میر