نویسنده = ������������ ��������
تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

مهدی شهبازی؛ مریم خادمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ امیر شمس