نویسنده = ���������������� ��������
تاثیر آموزش مجازی مهارت‌های روانشناختی (روش سینکلیر و سینکلیر) بر دقت پاس بسکتبالیست-‏های نیمه حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.29252/mbsp.2022.222066.1034

جلال محمدی؛ حسن غرایاق زندی؛ داود حومینیان


تاثیر ورزش هوازی بر اجرای تکلیف دوگانه و کارکرد اجرایی در میان بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

10.29252/mbsp.2021.209916.0

راضیه خانمحمدی؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ داود حومنیان؛ داریوش خواجوی