نویسنده = ���������� ��������
"مدل روابط ساختاری رفتار‌کنترلی‌مربی، استحکام ذهنی و پیشرفت ورزشی در بانوان کاراته‌کا".

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.209786.0

بهناز ارباب؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ صادق نصری؛ اسماعیل نصیری


تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظة حرکتی: نقش واسطه ای برتری جانبی

دوره 1400، شماره 1، تیر 1400، صفحه 199-217

10.52547/mbsp.6.1.199

محبوبه خانقلی؛ مهدی نمازی زاده؛ صادق نصری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی