نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
"مدل روابط ساختاری رفتار‌کنترلی‌مربی، استحکام ذهنی و پیشرفت ورزشی در بانوان کاراته‌کا".

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.209786.0

بهناز ارباب؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ صادق نصری؛ اسماعیل نصیری