نویسنده = ���������� ��������
اثربخشی یک دوره ماساژ و موسیقی بر اضطراب رقابتی قایق‌رانان نخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2021.209584.0

بهنام ملکی؛ حسین صمدی؛ شهرام علم؛ صادق عبدالعلی پور