نویسنده = ������������ ������
تاثیر فاصله دهی و فراشناخت بر یادگیری مهارت پاس بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2022.224254.1061

سیما رحمانی بلداجی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی