نویسنده = ���������� �������� ��������
تأثیر بازخورد مثبت انگیزشی-قیاسی با شرایط کلیشه و عدم کلیشه بر انگیزش مشارکت در فعالیت بدنی و خودکارآمدی دختران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.29252/mbsp.2022.224376.1065

تیام مهاجری؛ شهاب پروین پور؛ زهرا انتظاری؛ مرضیه بلالی


یادگیری حرکتی در محیط خودکنترلیِ حامی نیازهای روان شناختی پایه: میانجی گری انگیزش درونی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 27-45

10.29252/mbsp.5.1.27

روبیتا کمیلی؛ عباس بهرام؛ شهاب پروین پور؛ رسول یاعلی