نویسنده = ������������ ��������������
"مدل روابط ساختاری رفتار‌کنترلی‌مربی، استحکام ذهنی و پیشرفت ورزشی در بانوان کاراته‌کا".

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.209786.0

بهناز ارباب؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ صادق نصری؛ اسماعیل نصیری


تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامة رفتار کنترلی مربی (CCBS)

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 93-110

10.29252/mbsp.4.2.93

بهناز ارباب؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ صادق نصری؛ اسماعیل نصیری